OPGELET

We zijn volop bezig met het vernieuwen van deze website waardoor het mogelijk is dat sommige pagina’s onvolledige of verouderde info bevatten.

De Max-methode is een innovatieve onderwijsaanpak, gebaseerd op jarenlange ervaring van leerkrachten, gecombineerd met recente wetenschappelijke inzichten. Maximale leerwinst bereiken staat centraal. 

De methode werkt “op maat van de graad” om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leeftijdsgroep van de leerlingen. Elke klas op onze school heeft minstens drie lesuren per week een project binnen de Max-methode. De leerkrachten doen hierbij aan proces- en productevaluatie.

In de 1ste graad knopen we aan bij kennis en vaardigheden die de leerlingen ontwikkelden in de basisschool. Om tegen te gaan dat ze de vakken in het secundair te veel als losstaande gehelen zouden beschouwen, belichten we tijdens de Max-morgen telkens een bepaald thema vanuit verschillende invalshoeken (vakken) en op een activerende manier. Er wordt gewerkt met thema’s, die achtereenvolgens worden belicht vanuit vier standpunten: cultuurhistorisch, technologisch, artistiek en wetenschappelijk. Maandelijks start een nieuw thema. Voorbeelden zijn: reizen, ruimte, milieu, magie, mode, film, vervoer, sport,…

De leerlingen werken in groepjes aan een reeks opdrachten. Iedere leerling draagt een bepaalde verantwoordelijkheid. Door zelf op onderzoek uit te gaan vergroten de leerlingen hun kennis en vooral ook hun vaardigheden.Door deze coöperatieve aanpak verwerven ze belangrijke sleutelcompetenties zoals samenwerken, opzoeken, samenvatten, verslagen maken, presenteren en zichzelf evalueren. Om de leerlingen wegwijs te maken in het gebruik van multimedia, staan er mini-laptops ter beschikking.

In de 2de graad bundelen we een aantal vakken tot Max-blokken door ze via een rotatiesysteem aan te bieden. Leerkrachten gebruiken activerende werkvormen om afwisseling te garanderen. De leerstof wordt zo door de leerlingen beter ingeprent.  

De 3de graad krijgt wekelijks een Max-module
Vanuit een gedeelde passie voor een vak of interessegebied gaan leerlingen en leerkrachten samen op ontdekkingstocht: wat willen we samen bereiken, hoe pakken we dat aan, met wie kunnen we samenwerken, waar vinden we geschikte informatie,…? 
De leerlingen van zowel het vijfde als van het zesde leerjaar en van zowel TSO als ASO kiezen volledig vrij uit het pakket modules dat hen gezamenlijk wordt aangeboden. Op die manier werken we aan een reële integratie van ASO en TSO. Omdat de leerlingen de keuze bepalen, worden niet elk jaar dezelfde modules aangeboden. Dit schooljaar gaat het om: studentenbedrijf (bedrijfsbeheer), cultuur, Duits, Italiaans, Spaans, ICT, wetenschappen en ‘de culinaire Max’. 

Veel scholen en organisaties laten zich graag inspireren door deze vernieuwende aanpak. Wie meer info wenst of graag eens komt kijken, kan mailen naar bezoek@kamerksem.be.