Tweets

Wij zijn een gezellige school

Leren gaat beter wanneer je je goed voelt. In onze school gaan wij op een persoonlijke manier om met onze leerlingen. We vragen respect, maar creëren zeker geen onnodige afstand tussen leerlingen en leerkrachten.

Jaarlijks vragen wij onze leerlingen of ze zich nog steeds goed voelen.  Die mate van welbevinden ligt heel hoog in vergelijking met andere scholen.

Af en toe hebben onze leerlingen zelf inspraak in het beleid van de school.  Hiervoor hebben we de leerlingenraad opgericht.  Leerlingen van 4 stw schrijven ook een schoolkrantje.  Zo blijft iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen op school.