Tweets

Schoolraad

Een schoolraad is een inspraakorgaan waarin ook de leerlingen en de ouders vertegenwoordigd zijn. De ouders in de schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd. De schoolraadverkiezingen vinden om de vier jaar plaats.

De schoolraad adviseert de directeur over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.

Ere-voorzitter van de schoolraad is de heer Hugo Van Hombeeck.

GO!_VLA_Logo_2regels_transparant