Êù
OPGELET

We zijn volop bezig met het vernieuwen van deze website waardoor het mogelijk is dat sommige pagina’s onvolledige of verouderde info bevatten.

Onze Visie

Sterk onderwijs

Het Atheneum van Merksem is een school met een open geest en met veel aandacht voor kwaliteit, een trotse GO! school. We willen van onze leerlingen zoveel mogelijk talenten ontdekken en vaardigheden ontwikkelen. De leerkracht maakt hierbij het verschil. Activerende werkvormen, authentiek lesmateriaal, zinvol gebruik van ICT … zetten wij in om de lessen zo aangenaam en leerrijk mogelijk te maken.

Via de zogenaamde ‘Max-methode’ werken wij voortdurend aan hedendaags onderwijs dat vertrekt van de leefwereld van de kinderen. Dit is steeds gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Verder zijn wij ook een veeleisende school. Bij ons moet er gewerkt worden, zowel op school als thuis. Net omdat we jouw toekomst belangrijk vinden, leggen we de lat hoog.

Zorg op maat

Als je toch moeite zou ondervinden bij bepaalde vakken, laten we je echter niet in de kou staan. In dit geval krijg je extra begeleiding op maat. Zo heb je meer kansen om te slagen. Bovendien gaan wij op een persoonlijke manier om met onze leerlingen. We eisen respect, maar creëren geen onnodige afstand tussen leerlingen en leerkrachten. Een warme school zorgt immers voor een optimale leeromgeving.

Internationalisering

We geven aan iedereen de kans om deel te nemen aan internationale uitwisselingsprojecten . Zo kan iedereen proeven van wat het echt betekent om ‘wereldburger’ te zijn. Dit gebeurt dankzij de subsidies van het Erasmus + programma. We organiseren ook stages in het Verenigd Koninkrijk en een werkbezoek aan het Europees parlement in Straatsburg.