Onze Visie

Sterk onderwijs

Het Atheneum van Merksem is een school met een open geest en met veel aandacht voor kwaliteit. In lijn met onze visie op borgen van kwaliteitsvol onderwijs bouwden we de laatste 10 jaar een traditie op om in te zetten op interne kwaliteitszorg. Wij willen bij onze leerlingen zoveel mogelijk talenten ontdekken en vaardigheden ontwikkelen. De leerkracht maakt hierbij het verschil. Activerende werkvormen, authentiek lesmateriaal, zinvol gebruik van ICT, dit alles zetten wij in om de lessen zo aangenaam en leerrijk mogelijk te maken.

Via de zogenaamde ‘Max-methode’ werken wij aan hedendaags onderwijs dat vertrekt van de leefwereld van de jongeren, altijd gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wij zijn ook een veeleisende school. Er dient gewerkt te worden, zowel op school als thuis. Net omdat we jouw toekomst belangrijk vinden, leggen we de lat hoog.

Zorg op maat

Leerlingen die het moeilijk hebben met bepaalde vakken, blijven niet in de kou staan. Zij krijgen extra begeleiding op maat. Dit verhoogt de kansen om te slagen. Bovendien gaan wij op een persoonlijke manier om met onze leerlingen. We eisen natuurlijk wel respect, maar creëren geen onnodige afstand tussen leerlingen en leerkrachten. Een warme school zorgt voor een optimale leeromgeving.

Internationalisering

We geven aan iedereen de kans om deel te nemen aan internationale uitwisselingsprojecten . Zo kan iedereen proeven van wat het betekent om ‘wereldburger’ te zijn. Dit is mogelijk dankzij de subsidies van het Erasmus + programma. We organiseren ook stages in het Verenigd Koninkrijk en een werkbezoek aan het Europees parlement in Straatsburg.

Nog niet overtuigd? Lees dan hier het doorlichtingsverslag van de inspectie (januari 2020). Zo hoort u het ook eens van een ander ?