Eerste graad

LESSENTABEL 1E GRAAD A 2020-21 GO! Atheneum MXM
cluster ET 1A
MAX COMMUNICEERT Ned 4
Fra 4
Eng 1
MAX ONDERZOEKT wiskunde 5
NW + STEM 2
MAX ONTDEKT geschiedenis 1
aardrijkskunde 1
M&M (1) 1
LBV 2
MAX BEWEEGT LO + bewegingsrecreatie 2x 25 min extra) 2
MAX combineert Ned 1
POMO 1
STEM 1
Eng 1
gemeenschappelijk 27
MAX OEFENT Fra/Ned/wis 2 2
MAX VERKENT Talent 1
KEUZEMODULE (3) 2 richtingen in 2A
Economie en organisatie nvt 5
Moderne talen en wetenschappen nvt 5
Maatschappij en welzijn nvt 5
Klassieke talen nvt 5
Extra traject Latijn zij instromers 1 (2)
(1) M&M is mens en maatschappij (economische en financiële geletterdheid + mediawijsheid + burgerzin)
(2) instappers in LAT vanaf 2A
(3) keuze in 1A: Latijn, project kunstvakken, voorbereiding humane, muziek, STEM