Tweets

A-stroom

In de eerste graad bestaat er nog geen ASO, TSO, KSO of BSO. Dat is een keuze die je pas moet maken in het derde jaar.
Vanaf het eerste jaar leer je natuurlijk wel al keuzes maken. Elke leerling krijgt een brede opleiding, maar je legt zelf je accenten.
Leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs op zak hebben, schrijven zich in voor 1A. Het weekprogramma bestaat uit 28 lesuren “basispakket” en 4 lesuren “optie”. In ons basispakket zit 2 uur Engels per week, vanaf het eerste jaar. Dat is niet in alle scholen zo.

In Atheneum MXM kan je in het optiegedeelte volgende keuzes maken:

-Latijn

of

-Een combinatie van 3 modules:

  • Economie
  • STEM
  • Voorbereiding humane wetenschappen

 

In het tweede leerjaar van de A-stroom krijg je de kans om 6 lesuren per week in te vullen met optievakken.
De keuzes in 2A zijn:

  • Latijn
  • Moderne wetenschappen
  • Sociaaltechnische vorming

B-stroom

De B-stroom is voorbehouden voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behaald hebben in de lagere school.

Via een jaartje brugklas (1B) kunnen zij alsnog naar 1A of -in de meeste gevallen- naar een beroepsvoorbereidend leerjaar (2BVL).