Eerste graad

A-stroom

B-stroom

Vakkenpakketten A-stroom

1A & 2A

LESSENTABEL 1E GRAAD A 2020-21 GO! Atheneum MXM
       
cluster ET 1A  
       
MAX COMMUNICEERT Ned 4  
  Fra 4  
  Eng 1  
       
MAX ONDERZOEKT wiskunde 5  
  NW + STEM 2  
       
MAX ONTDEKT geschiedenis 1  
  aardrijkskunde 1  
  M&M (1) 1  
  LBV 2  
       
MAX BEWEEGT LO + bewegingsrecreatie 2x 25 min extra) 2  
       
MAX combineert Ned 1  
  POMO 1  
  STEM 1  
  Eng 1  
       
gemeenschappelijk   27  
       
MAX OEFENT Fra/Ned/wis 2 2
       
MAX VERKENT Talent 1  
  KEUZEMODULE (3) 2 richtingen in 2A
  Economie en organisatie nvt 5
  Moderne talen en wetenschappen nvt 5
  Maatschappij en welzijn nvt 5
  Klassieke talen nvt 5
  Extra traject Latijn zij instromers   1 (2)
       
(1) M&M is mens en maatschappij (economische en financiële geletterdheid + mediawijsheid + burgerzin)  
(2) instappers in LAT vanaf 2A      
(3) keuze in 1A: Latijn, project kunstvakken, voorbereiding humane, muziek, STEM    

Vakkenpakketten B-stroom

1 B

Levensbeschouwelijke vakken

2 uur

Project Algemene Vakken

10 uur

Frans

2 uur

Max module (taal, tuin, koken & wiskunde)

4 uur

Techniek

2 uur

Muzikale Opvoeding

1u

Lichamelijke Opvoeding

1 uur

Plastische Opvoeding

1 uur

Bewegingsrecreatie

2 uur

Titularisuur

1 uur

2 BVL

Levensbeschouwelijke vakken

2 uur

Project Algemene Vakken

8 uur

Frans

2 uur

Lichamelijke Opvoeding

1 uur

Plastische Opvoeding

1 uur

Handvaardigheid

6 uur

Verzorging

4 uur

Voeding

5 uur

Onderwijsloopbaanbegeleiding

2 uur