Derde jaar finaliteit doorstroom + vierde jaar

De Vlaamse hervorming van het secundair onderwijs start volgend schooljaar in het derde middelbaar. 

Vind je je weg niet in de vele studierichtingen van het secundair onderwijs? Dit filmpje helpt je op weg.

Enkele vaak gestelde vragen zijn voor onze school zijn:

Welke nieuwe benamingen zijn er?

– ‘aso’ bereidt nog steeds voor op verder studeren, maar noemen we vanaf nu ‘doorstroom’. Hier is de leerstof vooral abstract-theoretisch.

– ‘tso’ bereidt nog steeds voor op zowel hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt, maar noemen we vanaf nu ‘dubbele finaliteit’. Hier is de leerstof concreter en praktischer.

Welke richtingen bieden wij aan in de ‘doorstroom’ finaliteit?

– Economische wetenschappen (vroeger ‘economie’)

– Natuurwetenschappen (vroeger ‘wetenschappen’)

– Humane wetenschappen (die naam blijft hetzelfde)

– Latijn (ook die naam blijft hetzelfde)

Welke nieuwe studierichtingen bieden wij aan vanaf volgend schooljaar?

– Moderne talen in de doorstroom finaliteit

– sociale wetenschappen (officiële naam : maatschappij en welzijnswetenschappen) in de doorstroom finaliteit

– gezondheidswetenschappen (officiële naam : maatschappij en welzijn) in de dubbele finaliteit

De laatste twee studierichtingen vormen de opvolger van de ‘oude’ sociaal technische wetenschappen.

Wat zijn de verschillen tussen sociale wetenschappen en onze ‘oude’ richting sociaal technische wetenschappen (STW)?

– STW was opgebouwd rond twee vakken: opvoedkunde en huishoudkunde. Opvoedkunde wordt uitgebreid behandeld in het vak gedragswetenschappen. Huishoudkunde komt dan weer minder aan bod. Filosofie en sociale wetenschappen zijn nieuwe vakken.

– Sociale wetenschappen bereidt enkel voor op het hoger onderwijs, STW ook op de arbeidsmarkt.

Wat is het verschil tussen sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen?

– Sociale wetenschappen in de doorstroom finaliteit bereidt voor op het hoger onderwijs. 

– Gezondheidswetenschappen in de dubbele finaliteit bereidt zowel voor op het hoger als op de arbeidsmarkt.

Wat is het verschil tussen de richting sociale wetenschappen en de richting humane wetenschappen?

Afgestudeerden van beide richtingen volgen meestal een andere richting in het hoger onderwijs. Beide richtingen hebben dus een ander doorstroomprofiel. 

Een voorbeeld. Iemand die humane wetenschappen gestudeerd heeft kan later onder meer kunstgeschiedenis studeren, terwijl iemand met een diploma maatschappij en welzijnswetenschappen vaker voor een richting als toegepaste gezondheidswetenschappen zal kiezen.  Het vak kunstbeschouwing komt dan ook enkel aan bod in humane wetenschappen. De vakken fysiologie en anatomie staan dan weer louter in de maatschappij-en welzijnswetenschappen op het programma.

Verandert er ook al iets voor de leerlingen die volgend schooljaar naar het vierde middelbaar gaan? 

Neen, voor hen blijft het huidige aanbod behouden.  Het vierde jaar wordt pas vanaf 1 september 2022 hervormd.

Welke stappen ondernemen jullie om de leerachterstand als gevolg van Corona weg te werken?

De leerlingen kunnen volgend schooljaar twee extra uren Frans, Engels, wiskunde of wetenschappen. Dit noemen we remediëringsuren. De klassenraad kan beslissen dat de leerling deze uren moet volgen, maar de leerling kan er ook vrijwillig voor kiezen. Het kan hierbij gaan om een blok van twee lesuren of om twee losse uren.

Economische wetenschappen

Vakkenpakket 3 economische wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Gevorderde wiskunde 1
Economie 4
cultureel bewustzijn en expressie 1
financieel economische geletterdheid1
ICT 1

4 Economische wetenschappen

Leerlingenprofiel

–  Heb jij interesse in de wereld van kopen en verkopen, geld uitgeven en sparen, winst en verlies?

– Ben je geboeid door de financiële relaties tussen gezinnen en bedrijven en de rol van de overheid hierin?

– Kan je goed abstract redeneren en schrik je niet terug voor een stevig pakket wiskunde?

Inhoud

– Je krijgt inzicht in de werking van markten vanuit het gedrag van consumenten, producenten en overheid.

– We maken je vertrouwd met de principes van de boekhouding.

– Begrippen zoals economische crisis, werkloosheid en begroting geven hun geheimen aan jou prijs.

– Ook recht en marketing komen aan bod.

Vakkenpakket 4 economie
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Economie 4
Max module 2

Humane Wetenschappen

Vakkenpakket 3 humane wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Culturele studies 2
Gedragswetenschappen 3
cultureel bewustzijn en expressie 1
financieel economische geletterdheid 1
ICT1

Leerlingenprofiel

– Ben je gefascineerd door het gedrag van anderen … en van jezelf?

– Ben je geboeid door samenleving en politiek?

– Ben je nieuwsgierig naar de wereld van kunst en cultuur?

– Filosofeer je graag over de grote levensvragen?

Inhoud

– We vormen je tot kritische en communicatief sterke jongeren.

– We verruimen je blik in ruimte en tijd

– We scherpen je gevoel voor sociale rechtvaardigheid aan

– We leren hoe je zelfstandig sociaal wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren

Vakkenpakket 4 humane wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
Max module 2

Natuurwetenschappen

Vakkenpakket 3 Natuur wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
cultureel bewustzijn en expressie 1
financieel economische geletterdheid 1
ICT 1

Leerlingenprofiel

– Heb je talent voor wetenschappen en wiskunde?

– Onderzoek je graag via experimenten hoe de wereld in elkaar zit?

– Heb je interesse in natuur en technologie en kan je goed logisch redeneren?

– Ben je in staat om de principes van de wetenschappelijke methode toe te passen?

Inhoud

– je krijgt extra wiskunde, biologie, aardrijkskunde, chemie én fysica.

– je krijgt inzicht in de relatie tussen mens, plant en dier.

– Je begrijpt waaruit chemische stoffen zijn opgebouwd en hoe ze reageren op elkaar.

– Je leert de abstracte taal van de wiskunde

– en nog veel meer …

 

Vakkenpakket 4 wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Max module 2

Sociale Wetenschappen
(officieel: Maatschappij -en Welzijnswetenschappen)

Vakkenpakket 3 sociale wetenschappen
Levens-beschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 2
Fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Gedragswetenschappen 2
Sociale wetenschappen 2
Filosofie 1
Cultureel bewustzijn en expressie 1
Financieel economische geletterdheid
1
ICT 1

Leerlingenprofiel

– Ben je geïnteresseerd in mens en samenleving?

– Heb je oog voor welzijn en gezondheid?

– Ben je gefascineerd door het gedrag van anderen … en van jezelf?

Inhoud

– Je leert om alledaagse ervaringen in een breder perspectief te plaatsen

– in het vak psychologie krijg je inzicht in de gedachten en gevoelens van mensen

– in het vak sociologie bestudeer je de invloed van de maatschappij op het individu

 

 

Vakkenpakket 4 sociale technische wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 2
Fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Praktijk Natuurwetenschappen 3
Opvoedkunde 3
Theorie huishoudkunde 2
Praktijk huishoudkunde 2
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Max module2

Latijn

Vakkenpakket 3 latijn
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Latijn 4
cultureel bewustzijn en expressie1
financieel economische geletterdheid1
ICT1

Leerlingenprofiel

– Heb je interesse in de Romeinse samenleving en cultuur?

– Wil je de Latijnse literatuur van de klassieke Oudheid tot nu ontdekken?

– Geniet je ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan?

– Zoek je graag naar het juiste woord op de juiste plaats?

Inhoud

– Dankzij de studie van Latijnse teksten krijg je inzicht in de Romeinse cultuur, één van de pijlers van onze Westerse beschaving.  We bieden je dus een stevige basis aan, zowel op vlak van taal als op vlak van cultuurgeschiedenis.

– Je traint je geheugen en je logisch denkvermogen door de woordenschat en de grammatica in te oefenen.

– Je verwerft veel inzicht in taal, dat is nuttig als je andere talen bestudeert.

Vakkenpakket 4 latijn
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
MAX Module 2
Latijn 4

 Moderne Talen

Vakkenpakket 3 moderne talen
Levensbeschouwelijke
vakken
2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 4
Frans 4
Duits 2
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Wiskunde 4
cultureel bewustzijn
en expressie
1
financieel economische
geletterdheid
1
ICT 1

Leerlingenprofiel

– Zou je graag meerdere vreemde talen spreken?

– Ben je nieuwsgierig in hoe taal als systeem werkt?

– Wil je graag weten wat de impact is van taal op cultuur en samenleving?

– Lees je graag en sta je open voor allerlei vormen van literatuur?

Wat leer je?

– je leert je vlot uit te drukken in het Nederlands, Engels en Frans.

– Bovendien krijg je een extra vreemde taal, namelijk het Duits.

– Verder analyseer je literaire teksten.

– je krijgt ook inzicht in grammatica en in de relatie tussen taal en samenleving