Tweede graad ASO en TSO

De onderwijshervorming start volgend schooljaar in het derde middelbaar. 

Vind je je weg niet in de vele studierichtingen van het secundair onderwijs? Dit filmpje helpt je op weg.

Welke nieuwe benamingen zijn er?

– ‘aso’ bereidt nog steeds voor op verder studeren, maar noemen we vanaf nu ‘doorstroom’.

– ‘tso’ bereidt nog steeds voor op zowel hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt, maar noemen we vanaf nu ‘doorstroom en dubbele finaliteit’.

Het wordt dus even wennen 😉

Welke richtingen zijn er in de ‘doorstroom’?

– Economische wetenschappen (vroeger economie)

– Natuurwetenschappen (vroeger wetenschappen)

– Humane wetenschappen (die naam blijft hetzelfde)

– Latijn (ook die naam blijft hetzelfde)

– Moderne talen (deze richting is nieuw!)

Welke richtingen zijn er in de ‘doorstroom en dubbele finaliteit’?

– maatschappij en welzijnswetenschappen in de doorstroom (vroeger sociaal technische wetenschappen)

– maatschappij en welzijnswetenschappen in de dubbele finaliteit (vroeger sociaal technische wetenschappen)

Wat is het verschil tussen beide richtingen?

– Maatschappij en welzijnswetenschappen in de doorstroom bereidt vooral voor op hoger onderwijs. 

– Maatschappij en welzijnswetenschappen in de dubbele finaliteit focust dan weer eerder op de arbeidsmarkt.

Verandert er ook al iets voor de leerlingen die volgend schooljaar naar het vierde middelbaar gaan? 

Neen, voor hen blijft het huidige aanbod behouden.  Het vierde jaar wordt pas vanaf 1 september 2021 hervormd.

Wanneer mogen we de nieuwe lessentabellen en extra uitleg verwachten?

Vanaf begin maart mag u deze info verwachten.  Hieronder vindt u dus de lessentabellen die nog dit schooljaar gelden.

Economie

Vakkenpakket 3 economie
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Economie 4
MAX Module 2
The Rite Journey 2

Economie

Heb jij interesse in de wereld van kopen en verkopen, geld uitgeven en sparen, winst en verlies?

Dan is economie jouw richting!

· Je krijgt inzicht in de financiële relaties tussen gezinnen, bedrijven en overheid.

· We maken je vertrouwd met de boekhouding.

· Ook reclame en marketing komen aan bod.

· We verwijzen uiteraard geregeld naar de actualiteit.

Begrippen zoals economische crisis, werkloosheid en begroting geven hier hun geheimen aan jou prijs.

Vakkenpakket 4 economie
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Economie 4
MAX Module 2

Humane Wetenschappen

Vakkenpakket 3 humane wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
MAX Module 2
The Rite Journey 2

Humane wetenschappen

Geboeid door mens en samenleving? Geïntrigeerd door het gedrag van anderen … en van jezelf?

Dan zit je in de humane wetenschappen op de juiste plaats! In deze richting geven we twee specifieke vakken.

· Gedragswetenschappen focust op de studie van het menselijke gedrag.

· Cultuurwetenschappen behandelt vooral de politieke, juridische en culturele aspecten van het maatschappelijke leven.

We verruimen je blik in ruimte en tijd, scherpen je gevoel voor sociale rechtvaardigheid aan en vormen je tot positief-kritische en mondige jongeren. Je leert ook om zelfstandig sociaal wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Vakkenpakket 4 humane wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
MAX Module 2

Wetenschappen

Vakkenpakket 3 wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
MAX Module 2
The Rite Journey 2

Dit is dé richting voor wie interesse heeft in de werking van de natuur. 

Wat is de relatie tussen mens, plant en dier?

Waaruit zijn chemische stoffen opgebouwd en hoe reageren ze op elkaar?

Hoe kan je een wiskundige stelling bewijzen?

Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar?

Wat gebeurt er bij een aardbeving of een orkaan?

In deze richting krijg je extra wiskunde, biologie, aardrijkskunde, chemie en fysica. Voor die laatste vakken gaan we, in de mate van het mogelijke, proefondervindelijk te werk.

Vakkenpakket 4 wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
MAX Module 2

Sociaal technische Wetenschappen

Vakkenpakket 3 sociaal technische wetenschappen
Levens-beschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 2
Fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Opvoedkunde 2
Theorie huishoudkunde 2
Praktijk huishoudkunde 3
Praktijk Natuur-wetenschappen 3
The Rite Journey 2

Sociaal technische wetenschappen

Deze richting biedt je een brede vorming aan op zowel menswetenschappelijk als natuurwetenschappelijk vlak. Meer bepaald leer je hoe de mens functioneert in zijn omgeving. We benaderen deze wetenschappen niet zuiver theoretisch, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.

Na deze studie kan je sociale activiteiten organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Je bent ook in staat te zorgen voor de materiële ondersteuning. De aandacht voor het technisch aspect blijkt vooral in de praktische lessen rond voeding en leefmilieu. In de praktijklessen  heb je de kans om de verworven vaardigheden en kennis toe te passen.

Vakkenpakket 4 sociaal technische wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 2
Fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Praktijk Natuurwetenschappen 3
Opvoedkunde 3
Theorie huishoudkunde 2
Praktijk huishoudkunde 2
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1

Latijn

Vakkenpakket 3 latijn
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Latijn 4
MAX Module 2
The Rite Journey 2

 

Je hoort wel eens zeggen dat Latijn een dode taal is. Toch blijft het erg zinvol om deze taal te bestuderen:

· Je traint je geheugen en je inzicht door de woordenschat en de grammatica in te oefenen.

· Andere talen studeren, gaat vlotter als je Latijn geleerd hebt.

· Je maakt uitgebereid kennis met de Romeinse cultuur, één van de pijlers van onze Westerse beschaving.

Vakkenpakket 4 latijn
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
MAX Module 2
Latijn 4