╩¨
OPGELET

We zijn volop bezig met het vernieuwen van deze website waardoor het mogelijk is dat sommige pagina’s onvolledige of verouderde info bevatten.

Geboeid door mens en samenleving? Geïntrigeerd door het gedrag van anderen en van jezelf?

Dan zit je in de humane wetenschappen op de juiste plaats! In deze richting geven we twee specifieke vakken.

  • Gedragswetenschappen focust op de studie van het menselijke gedrag.
  • Cultuurwetenschappen heeft het vooral over politieke, sociale en culturele aspecten van het maatschappelijke leven.

We verruimen je blik in ruimte en tijd, scherpen je gevoel voor sociale rechtvaardigheid aan en vormen je tot positief-kritische en mondige jongeren