The Rite Journey

Alle derdejaars krijgen twee uur per week het vak The Rite Journey (TRJ). Dit is een Europese primeur. Waarover gaat het?

TRJ is een educatief programma ter ondersteuning van de identiteitsvorming van tieners. In kringgesprekken nodigen we de jongeren uit om te praten over hun gevoelens. Aan de hand van een aantal traditionele overgangsrituelen staan we stil bij de overgang van kind naar jongvolwassene. Er zijn ook tal van fysieke challenges. Hierbij verlaten we onze comfortzone en krijgen we een dieper inzicht in wie we zijn en hoe we in het leven staan.

Meestal werken we hierbij in aparte jongens – meisjes groepen. De begeleidende leerkrachten kregen hiervoor een intensieve opleiding. TRJ loopt intussen al ruim twintig jaar in ongeveer tachtig scholen in Australië. In het jaar 2015 waren wij de eerste school die het vak invoerde in Europa.