Biotechnologische en chemische technieken
3e graad dubbele finaliteit

Visie op de studierichting

De studierichting Biotechnologische en chemische technieken is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar biologie, chemie en/of biochemische technieken centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit biologie, chemie, wiskunde en informatica functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn voor een toegepaste wetenschappelijke functie.

Leerlingen oefenen daarbij verschillende taken in om labovaardigheden eigen te worden en processen in kaart te brengen, op te volgen en uit te voeren

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Biotechnologische en chemische technieken:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de (levende) materie zoals milieu, voeding en gezondheid en ecologie;
  • is ge├»nteresseerd in biochemische processen en mogelijke biotechnologische en maatschappelijke toepassingen hiervan;
  • neemt graag een onderzoekende houding aan en gaat het liefst proefondervindelijk aan de slag;
  • kan probleemoplossend denken, steunend op zowel wiskundige modellen als computersimulaties;
  • werkt graag in een labo-omgeving;
  • gaat kritisch om met informatie en data;
  • werkt graag precies en nauwkeurig;
  • is geboeid door de actualiteit

Doorstroom hoger onderwijs

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner