Doorlichting 2020

Welke aspecten van de schoolwerking heeft de inspectie onderzocht?

Waarop baseerde de inspectie zich?

Wat zijn de resultaten? 

Een greep uit de citaten van het verslag …  

Welke aspecten van de schoolwerking heeft de inspectie onderzocht?

* Algemeen

– visie, beleid en kwaliteitsevaluatie

– rapportering en oriëntering (= ivm commentaren op rapport en leerlingen helpen met hun studiekeuze)

– bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

* Vakgroepen

– Frans (1A & 2A + 5 & 6 aso)

– Nederlands (3 & 4 aso + 3 & 4 stw)

– Huishoudkunde en opvoedkunde (5 & 6 stw)

– Humane wetenschappen (3de à 6de HW)

Waarop baseerde de inspectie zich?

De inspectie baseerde zich op volgende bronnen:

– onderzoek examens en toetsen

– inkijken van cursussen, lesmateriaal, verslagen, beleidsdocumenten …

– lesbezoeken

– gesprekken met personeel, leerlingen en ouders.

– onderzoek infrastructuur

– analyse slaagcijfers van afgestudeerden

Kortom : een 360 ° doorlichting van de school.

Wat zijn de resultaten?

De inspectie hanteert vier kwaliteitsniveaus:

  • Rood = beneden de verwachting
  • Oranje = benadert de verwachting
  • Groen = volgens de verwachting … de perfectie dus, dixit de inspectie
  • Blauw = overstijgt de verwachting

Als we alle aspecten van de schoolwerking optellen, komen we tot volgende aantallen:

  • Beneden de verwachting : 0
  • Benadert de verwachting : 12
  • Volgens de verwachting : 44
  • Overstijgt de verwachting : 6

In vergelijking met andere scholen, is dit een uitzonderlijk sterke score!

In welke aspecten blinken wij uit? Met andere woorden, welke zes elementen van onze schoolwerking overstegen de verwachting van de inspectie?

– visie en strategisch beleid

– organisatiebeleid

– oriëntering (= leerlingen helpen met hun studiekeuze)

– leer-en leefklimaat in het vak Nederlands in 3de en 4de jaar aso

– leer-en leefklimaat in het vak Nederlands in 3de en 4de jaar stw

– borgen en bijsturen van beleid op vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Deze goede praktijken zijn een voorbeeld voor andere scholen.

Een greep uit de citaten van het verslag … 

– “… De onderzoeken naar het leer-en leefklimaat en de gesprekken met ouders en leerlingen getuigen van een warme school waar de visie echt leeft …”

– “… In de school heerst een participatieve en innovatieve cultuur.  Gespreid leiderschap, dat onder meer berust op de inzet van de talenten van de leraren, vormt de kern van het beleid …”

– “… Uit de gesprekken blijkt dat ouders en leerlingen de rapportering ervaren als vlot toegankelijk, overzichtelijk en begrijpelijk …”

– “… De studie oriëntering houdt evenwichtig rekening met zowel de beginsituatie, de studieresultaten, de leervorderingen, de competenties, de interesses en de meningen van de leerlingen, als met de mening van de ouders …”

– “… De leraren bieden strategieën aan die het leren, het probleemoplossend denken en de zelfregulatie bevorderen …”

– “… Tussen de leerlingen en de leraren bestaat een partnerschap dat berust op respect, inlevingsvermogen, vertrouwen en dialoog.  Dat partnerschap sluit aan bij de visie van de school …”

– “… De leraren motiveren de leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen en geven hen een autonome rol in het onderwijsleerproces …”

–  “ … De evaluatie is transparant, betrouwbaar, breed, afgestemd op de doelgroep en geïntegreerd in het onderwijsleerproces …”

– “… De leraren gaan, ondanks de zeer grote diversiteit van de leerlingenpopulatie, geen enkel taboe of gevoelig onderwerp uit de weg.  Ze zetten geregeld humor in als leermiddel …”

– “… De feedback is veelal duidelijk, constructief en gedoseerd en vindt plaats in een klimaat van veiligheid en vertrouwen …”

– “… De mate waarin de school aandacht besteedt aan preventie en veiligheid is een voorbeeld van een goede praktijk …”