Economie-MODERNE TALEN
3E DRAAD DOORSTROOMFINALITEIT

Visie op de studierichting

 

De studierichting Economie-Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds economische wetenschappen en bedrijfseconomische wetenschappen en anderzijds moderne talen en communicatie centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie. Voor de talige component van deze richting betekent dit dat ze kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.

Leerlingenprofiel

 

Een leerling uit de studierichting Economie-Moderne talen:

  • is geïnteresseerd in abstract economisch denken;
  • vindt het fijn om aan de slag te gaan met de toegepaste wiskunde in functie van economie;
  • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
  • gaat kritisch om met informatie;
  • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands;
  • is geboeid door literatuur;
  • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan.

 

Doorstroom hoger onderwijs

 
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner