Moderne talen
3e graad doorstroomfinaliteit

Visie op de studierichting

De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen en literatuur. Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal: op onze school is dit Spaans.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Moderne talen:

  • is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
  • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
  • heeft een serieus boontje voor literatuur;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • wil graag een vierde vreemde taal beheersen

Doorstroom hoger onderwijs

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner