Moderne talen-wETENSCHAPPEN
3e graad Doorstroomfinaliteit

Visie op de studierichting

De studierichting Moderne talen-Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar moderne talen en/of exacte wetenschappen centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Voor moderne talen gaat het om inhouden uit de taalwetenschap en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt.

De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Moderne talen-Wetenschappen:

  • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
  • is bereid eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands;
  • is geboeid door literatuur;
  • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan;
  • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren;
  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
  • is geïnteresseerd in de diepere wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten;
  • neemt graag een onderzoekende houding aan;
  • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Doorstroom hoger onderwijs

 
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner