Moderne talen
2e graad doorstroom

Visie op de studierichting

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats

hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. In het 2e jaar kan je kiezen voor een aanvullend pakket economie als voorbereiding op de richting Economie-Moderne talen in de derde graad of extra wetenschappen als voorbereiding op de richting Moderne Talen-wetenschappen in de derde graad.


Deze studierichting daagt leerlingen ook uit op basis van verschillende componenten van het

wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. Zij maken daarnaast ook alvast kennis met enkele aspecten van het wetenschapsdomein communicatiewetenschappen: hoe werken communicatie en media, welke invloeden spelen er, welke

invloeden spelen er, welke perspectieven kunnen we innemen, hoe kunnen we hierbij communicatiemodellen toepassen…?

 

Leerlingenprofiel

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn geboeid door talen, spreken graag verschillende vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt, hoe communicatie werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Doorstroom 3e graad

Een logisch vervolg van deze studierichting in de derde graad zijn volgende richtingen:

  •       Moderne Talen
  •       Economie – Moderne talen
  •       Moderne talen – Wetenschapp
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner