NATUURWETENSCHAPPEN
2E GRAAD DOORSTROOM

 

Visie op de studierichting

 

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs. Met het oog op de 3e graad kan je in het 2e jaar kiezen voor een aanvullend pakket wiskunde als voorbereiding op de richting Wetenschappen-Wiskunde of extra Duits als voorbereiding op de richting Moderne Talen-wetenschappen.

Leerlingenprofiel

 

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken.

Doorstroom 3e graad

 

Een logisch vervolg van deze studierichting in de derde graad zijn volgende richtingen:

  • Wetenschappen-Wiskunde
  • Moderne talen – Wetenschappen
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner