Onze Visie

SAMEN LEVEN

GO! Atheneum MXM is een school die behoort tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat wij voor onze schoolvisie vertrekken vanuit het PPGO! (pedagogisch project van het GO!). Daarin zitten de waarden die wij erg belangrijk vinden: het GO! wil jongeren opvoeden tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te realiseren.

Elke leerling mag bij ons zichzelf zijn: wij gaan uitdrukkelijk voor een inclusieve schoolomgeving waarin iedereen welkom is. Wij stimuleren onze leerlingen om hun eigen mening te ontwikkelen en die op een respectvolle manier te leren uiten. Vanuit een open dialoog sterken wij onze leerlingen tot kritische denkers die klaar zijn om hun rol op te nemen in een geglobaliseerde samenleving.

SAMEN GROEIEN

Wij zetten in op sterk onderwijs: we zijn ambitieus en leggen de lat hoog om onze leerlingen een goede voorbereiding te bieden op een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Ons onderwijs is mee met de tijd: we gaan aan de slag met digitale innovaties en hedendaagse onderwijskundige inzichten, maar willen tegelijkertijd een sterk fundament leggen: goed leren, begrijpend lezen, schrijven, rekenen en studeren. Ons team bestaat uit een groep gedreven onderwijsprofessionals die “levenslang leren” belangrijk vinden en zich dagelijks inzetten om bij elke leerling een maximale leerwinst te bereiken.

SAMEN WERKEN

Kansen groeien pas door samen aan de slag te gaan. Van al wie deelneemt aan onze school vragen we inzet, betrokkenheid en discipline: enkel op die manier kunnen we de ambitie van sterk onderwijs waar maken. Ook van ouders verwachten wij dat ze zich mee engageren voor de schoolloopbaan van hun kind, want: samen maken we het verschil! Als school bieden wij in onze dagelijkse praktijk een sterke structurele omkadering waarin wij gaan voor een goede organisatie, heldere communicatie en duidelijke afspraken.

SAMEN ZORGEN

.

We laten onze leerlingen niet aan hun lot over: we bieden gerichte ondersteuning om het potentieel van al onze leerlingen optimaal te realiseren en iedereen gelijke onderwijskansen te bieden. Ook voor leerlingen met een verhoogde zorgnood voorzien wij een gepaste ondersteuning. 

SAMEN ONTDEKKEN

Leerlingen op onze school krijgen de gelegenheid om zichzelf en hun talenten te leren kennen. Daarom maken we gedurende de schoolcarrière werk van een goede onderwijsloopbaanbegeleiding en gerichte oriëntering, zodat elke leerling op de juiste plaats terechtkomt.

Samen ontdekken we ook de wereld: we organiseren GWP’s waarop leerlingen hun blik op de wereld verruimen. We hebben ook enkele internationale projecten waarin leerlingen kunnen deelnemen aan een buitenlandse stage.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner