Opvoeding en begeleiding
3e graad dubbele finaliteit

Visie op de studierichting

De studierichting Opvoeding en begeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het begeleiden van kinderen.

Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het begeleiden en opvoeden van baby’s peuters en schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd, het verzorgen en het stimuleren in hun algemene ontwikkeling en het ondersteunen van de ouders als eerste opvoeders.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Opvoeding en begeleiding:

 • wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
 • is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
 • wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
 • wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
 • is geïnteresseerd in pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders;
 • is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van kinderen;
 • is gericht op het stimuleren van elk kind in zijn ontwikkeling, daarbij uitgaand van hun talenten en ondernemingszin;
 • is bereid eet-, rust- en bewegingsmomenten voor kinderen te organiseren;
 • is bereid kinderen te verzorgen, in functie van hun noden en behoeften;
 • is gericht op preventie van infectie, besmetting en ziekte;
 • wil inzicht verwerven in het organiseren van activiteiten en een gevarieerde vrije tijd voor kinderen;
 • is bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen.

Doorstroom hoger onderwijs

 
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner