Derde graad ASO en TSO

Economie

Vakkenpakket 5 economie moderne talen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Engels plus 1
Frans 3
Frans plus 1
Duits 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Economie 4
Recht 1
Natuurwetenschappen 2
MAX Module 2

Heb jij interesse in de wereld van kopen en verkopen, geld uitgeven en sparen, winst en verlies?

Dan is economie jouw richting!

· Je krijgt inzicht in de financiële relaties tussen gezinnen, bedrijven en overheid.

· We maken je vertrouwd met de boekhouding.

· Ook reclame en marketing komen aan bod.

· We verwijzen uiteraard geregeld naar de actualiteit.

Begrippen zoals economische crisis, werkloosheid en begroting geven hier hun geheimen aan jou prijs.

Vakkenpakket 6 economie moderne talen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Engels plus 1
Frans 3
Frans plus 1
Duits 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Economie 4
Recht 1
Natuurwetenschappen 2
Wetenschappelijk werk 1
MAX Module 2

Humane Wetenschappen

Vakkenpakket 5 humane wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 4
Cultuurwetenschappen 3
Recht 1
Filosofie en actualiteit 1
MAX Module 2

Geboeid door mens en samenleving? Geïntrigeerd door het gedrag van anderen … en van jezelf?

Dan zit je in de humane wetenschappen op de juiste plaats! In deze richting geven we twee specifieke vakken.

· Gedragswetenschappen focust op de studie van het menselijke gedrag.

· Cultuurwetenschappen behandelt vooral de politieke, juridische en culturele aspecten van het maatschappelijke leven.

We verruimen je blik in ruimte en tijd, scherpen je gevoel voor sociale rechtvaardigheid aan en vormen je tot positief-kritische en mondige jongeren. Je leert ook om zelfstandig sociaal wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Vakkenpakket 6 humane wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 4
Recht 1
Filosofie en actualiteit 1
Wetenschappelijk werk 1
MAX Module 2

Wetenschappen

Vakkenpakket 5 wetenschappen wiskunde
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Aardrijkskunde plus 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 7
MAX Module 2

Dit is dé richting voor wie interesse heeft in de werking van de natuur.

  • Wat is de relatie tussen mens, plant en dier?
  • Waaruit zijn chemische stoffen opgebouwd en hoe reageren ze op elkaar?
  • Hoe kan je een wiskundige stelling bewijzen?
  • Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar?
  • Wat gebeurt er bij een aardbeving of een orkaan? 

In deze richting krijg je extra wiskunde, biologie, aardrijkskunde, chemie en fysica. Voor die laatste vakken gaan we, in de mate van het mogelijke, proefondervindelijk te werk.

Vakkenpakket 6 wetenschappen wiskunde
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 7
MAX Module 2

Wetenschappen moderne talen

Vakkenpakket 5 wetenschappen moderne talen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Aardrijkskunde plus 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Engels plus 1
Frans 3
Frans plus 1
Duits 2
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
MAX Module 2
Vakkenpakket 6 wetenschappen moderne talen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Engels plus 1
Frans 3
Frans plus 1
Duits 2
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
MAX Module 2

Sociaal technische Wetenschappen

Vakkenpakket 5 sociaal-technische wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Toegepaste biologie 2
Toegepaste chemie 3
Engels 2
Frans 1
Toegepaste fysica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 1
Opvoedkunde 3
Theorie huishoudkunde 4
Praktijk huishoudkunde 2
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Toegepaste economie 2
MAX Module 2
Geschiedenis 1

Deze richting biedt je een brede vorming aan op zowel menswetenschappelijk als natuurwetenschappelijk vlak. Meer bepaald leer je hoe de mens functioneert in zijn omgeving. We benaderen deze wetenschappen niet zuiver theoretisch, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.

Na deze studie kan je sociale activiteiten organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Je bent ook in staat te zorgen voor de materiële ondersteuning. De aandacht voor het technisch aspect blijkt vooral in de praktische lessen rond voeding en leefmilieu. 

Vakkenpakket 6 sociaal-technische wetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Toegepaste biologie 2
Toegepaste chemie 3
Engels 2
Frans 2
Toegepaste fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 1
Nederlands 2
Wiskunde 2
Opvoedkunde 3
Theorie huishoudkunde 4
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Toegepaste economie 2
MAX Module 2
Max Goes International 2

Latijn

Vakkenpakket 5 latijn moderne talen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Engels plus 1
Frans 3
Frans plus 1
Duits 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Latijn 4
Recht 1
Natuurwetenschappen 2
MAX Module 2

Je hoort wel eens zeggen dat Latijn een dode taal is. Toch blijft het erg zinvol om deze taal te bestuderen:

· Je traint je geheugen en je inzicht door de woordenschat en de grammatica in te oefenen.

· Andere talen studeren, gaat vlotter als je Latijn geleerd hebt.

· Je maakt uitgebereid kennis met de Romeinse cultuur, één van de pijlers van onze Westerse beschaving.

Vakkenpakket 6 latijn moderne talen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Engels plus 1
Frans 3
Frans plus 1
Duits 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Latijn 4
Recht 1
Natuurwetenschappen 2
Wetenschappelijk werk 1
MAX Module 2


Latijn Wiskunde

Vakkenpakket 5 latijn wiskunde
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 7
Latijn 4
MAX Module 2
Vakkenpakket 6 latijn wiskunde
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 7
Latijn 4
MAX Module 2

Gezondheids-en welzijnswetenschappen

Vakkenpakket 5 gezondheids- en welzijnswetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Toegepaste biologie 3
Toegepaste chemie 1
Engels 2
Frans 2
Toegepaste fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 1
Nederlands 3
Wiskunde 2
Toegepaste economie 1
MAX 2
werkplekleren 5
Cluster Gez. en Welzijnswetenschappen5

 

Deze studie richt zich tot sociaal ingestelde jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van mensen te maken heeft.

We focussen ons op de omgang met de mens op zowel fysiek, psychisch als sociaal vlak. Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de wetenschappelijke kennis die hierbij hoort. Specifiek voor deze richting zijn dan ook vakken als opvoedkunde, verzorging, biologie, en fysica. Dankzij de praktijklessen en het werkplekleren heb je de kans om de verworven vaardigheden en kennis toe te passen.

Vakkenpakket 6 gezondheids- en welzijnswetenschappen
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Toegepaste biologie 3
Toegepaste chemie 1
Engels 2
Frans 2
Toegepaste fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 1
Nederlands 3
Wiskunde 2
Toegepaste economie 1
MAX Module 2
MGI 2
Werkplekleren 8
Cluster Gez. en Welzijnswet. 4
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner