Visie 1e graad a-STROOM EN B-STROOM

De eerste graad kent nog geen studierichtingen, enkel een A-stroom en een B-stroom.

Deze bestaan telkens uit een gedeelte basisvorming en een keuzegedeelte. De basisvorming richt zich op maatschappelijke participatie en persoonlijke ontplooiing van de leerling. Het keuzegedeelte richt zich op een goede oriëntering naar een studierichting vanaf de tweede graad.

1B is bedoeld voor leerlingen die nog niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen of verworven. De belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt daarom nog eens herhaald. Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Ook wordt nieuwe leerstof in 1B trager onderwezen dan in 1A. Bovendien zit je met minder leerlingen in de klas, zodat leerkrachten je sterker kunnen begeleiden.

In 1A bevat het keuzegedeelte naast differentiatie voor Nederlands en wiskunde ofwel een verdieping in Latijn ofwel een verdieping in moderne talen en STEM.

In 2A maak je al iets meer een keuze in de richting van de 2e graad. Wij bieden daarvoor 4 opties aan:

Klassieke Talen (dit kies je enkel als je in 1A al Latijn koos):

 • Je leert Latijnse en/of Griekse teksten begrijpen. Je onderzoekt de taal en de cultuur.
 • Je krijgt inzicht in de invloed van de Grieken en de Romeinen op hedendaagse culturen.

Moderne talen en Wetenschappen

 • Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.
 • Je leert communiceren in het Nederlands, Frans en/of Engels.
 • Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
 • Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je ontdekt waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.

Economie en organisatie

 • Je leert over de sociaal-economische realiteit en actualiteit, vanuit het standpunt van de consument, de bedrijven en de overheid;
 • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken;
 • Je leert kritisch kijken naar marketing en reclame;
 • Je verwerft inzicht in betaalmiddelen, budgetbeheer, duurzaamheid, …;
 • Je leert verder ook over ondernemersschap, prijsbeïnvloeding, economische trends, …

Maatschappij en Welzijn

 • Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties.
 • Je leert wat een gezonde en persoonlijke leefstijl is.
 • Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden.

In 2B bieden wij de opties Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn aan.

Economie en Organisatie

 • Je maakt kennis met de wereld van ondernemen, kopen en verkopen.
 • Je leert welke invloed de consument heeft op milieu en privacy.
 • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.

Maatschappij en Welzijn

 • Je leert mensen en hun gedrag observeren.
 • Je leert wat de mens en de samenleving beïnvloedt.
 • Je leert over verzorging, mode, lichaamszorg…
 • Je oefent communicatieve vaardigheden.
 • Je maakt kennis met haarzorg, schoonheidszorg, mode en verzorging.

In 2B zetten wij daarnaast sterk in op talentenverkenning om op die manier onze leerlingen goed te begeleiden bij het maken van een gefundeerde keuze voor een vervolgrichting in een 3e jaar arbeidsmarktfinaliteit.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner