Wetenschappen- wiskunde
3e graad doorstroom

Visie op de studierichting

De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of wiskunde centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij maken een diepgaandere studie over o.a. differentiaal- en integraalrekening, algebraïsche structuren en ruimtemeetkunde. Daarnaast wordt een hoog niveau abstraheer- en redeneervermogen verwacht, dat met de taal van de logica, eigen aan de wiskunde, kan geformuleerd worden. De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
  • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
  • vindt exacte vakken leuk;
  • is een doorzetter die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
  • lost graag complexe problemen op;
  • is niet bang van abstracte theorie;
  • houdt van analyseren en logisch denken;
  • is nieuwsgierig en kritisch ingesteld;
  • neemt graag een onderzoekende houding aan;
  • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Doorstroom hoger onderwijs

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner