Zorg op maat

Leerlingbegeleiding

Leren gaat beter als je je goed in je vel voelt. Daarom staan er leerlingbegeleiders klaar om je te steunen als het even wat minder goed loopt. Een goed leefklimaat creëert een goed leerklimaat.

Studiebegeleiding

I-Klas

Soms moet je voor een vak al eens een tandje bijsteken. Dan is er de I-klas. De I staat voor inspanning. Je krijgt dan van je vakleerkracht een opdracht waaraan je zelfstandig en onder toezicht moet werken. Je krijgt daarna feedback van je leerkracht. Zo kan je je achterstand inhalen.

S-Klas

De klassenraad kan leerlingen verplichten om naar de S-klas te komen. Die is er voor leerlingen die het lastig vinden om thuis te studeren. We bieden hen een geschikte studeeromgeving aan. De S staat voor structuur.

Leerlingen die uitblinken in bepaalde vakken worden extra uitgedaagd. Voor hen zijn er trajecten op maat. Zij maken extra oefeningen op een hoger niveau.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Een geschikte opleiding kiezen in het hoger onderwijs is een belangrijke maar ook moeilijke keuze. Er zijn enorm veel mogelijkheden. Ook hier kan je op ons rekenen. We informeren je over het studieaanbod. Je neemt ook deel aan testen die je interesses en talenten in kaart brengen. Tenslotte brengen we ook een bezoek aan beurzen, hogescholen en universiteiten.

Motivatiecoaching en leertrajectbegeleiding

Wanner jongeren vaak afwezig zijn of te laat komen, is er misschien meer aan de hand. Coaches staan dan klaar om hen te motiveren. Ook schoolmoeheid is een probleem bij sommige jongeren. We willen vermijden dat die leerlingen de school verlaten zonder diploma. Daarom volgen we hen intensief op en werken we een aanpak-op-maat uit.

Verder kunnen de leerlingen van het vijfde en zesde jaar ook rekenen op de hulp van leertrajectbegeleiders. Die leerkrachten helpen hen met het zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe plan ik mijn jaarwerk in? hoe combineer ik de school met een studentenjob? Dit alles gebeurt in nauw overleg met de klastitularis.

Taaltrajecten

Wij verwelkomen geregeld anderstalige nieuwkomers. Zij hebben één jaar Nederlandse taalles achter de rug. Nederlands is echter een moeilijke taal en daarom geven wij deze leerlingen een extra duwtje in de rug. Dit doen we door extra lessen aan te bieden voor vakken waar de nood het hoogste is. Dit gebeurt in kleine groepjes. Met een actieve inzet is het mogelijk deze achterstand weg te werken.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner